Όραμα

Όραμα

Μια επιχείρηση είναι ένα σύστημα του οποίου οι συνισταμένες πρέπει να στοιχίζονται προς ένα κοινό όραμα. Οδηγούμενοι από αυτή την φιλοσοφία, επιλέξαμε το όραμα να αντιπροσωπεύει όχι μόνο την ανώτερη διοίκηση αλλά γενικά το προσωπικό της Motordrome. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την συνοχή και την αφοσίωση όλων των μονάδων του συστήματος προς την επιχείρηση.

«Να δομήσουμε μια εταιρεία η οποία, εμπνεόμενη από τις αρχές της Αριστείας, θα αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις πού θα προσθέτουν αξία στον πελάτη»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

GOOGLE MAPS

MotordromeTDM Αγίας Σοφίας - Θέση Μηλιαδίστα Ασπρόπυργος - ΤΚ:193 00 Τηλ: 210 5596682-3 Fax: 210 5593965 Email: info@motordrometdm.com

Whoops, looks like something went wrong.